Infrastrukturforvaltningen

Fondet er hovedsakelig investert i prosjekter innen vind og solkraftproduksjon i Europa og Nord-Amerika. Vi fokuserer på prosjekter med redusert kraftprisrisiko, stabil kontantstrøm og begrenset risiko for den investerte kapitalen. Vi vil prioritere å investere sammen med partnere av høy kvalitet og med lang erfaring innen forvaltning, drift og vedlikehold.

Fondet er investert i prosjekter innen infrastruktur for fornybar energi for å oppnå bedre diversifisering. Inntil 2 prosent av fondet kan investeres i unotert infrastruktur fornybar energi.

I 2020 ble fondets mandat endret for å inkludere dette nye investeringsområdet. Strategien supplerer vår eksisterende portefølje for unotert eiendom, og vi trekker på vår lange erfaring med unoterte investeringer. Mandatet definerer infrastruktur for fornybar energi som infrastruktur for produksjon, overføring, distribusjon og lagring av energi basert på fornybare energikilder.

Norges Banks hovedstyre har fastsatt risikorammer for geografi, prosjekter under utvikling og gjeldsgrad. Innenfor disse rammene kan vi investere i unotert infrastruktur for fornybar energi i utviklede markeder i Europa og Nord-Amerika og i prosjekter som enten er i drift eller under konstruksjon.

Vår første investering

7. april 2021, annonserte vi vår første investering i infrastruktur for fornybar energi. Fondet signerte en avtale om å kjøpe en andel på 50 prosent av havvindparken Borssele 1 & 2 i Nederland. Borssele 1 & 2 er per i dag den største havvindparken i drift i Nederland og den nest største i verden, med en installert produksjonskapasitet på 752 MW. Selger er Ørsted A/S. Ørsted vil fortsette som deleier og operatør av vindparken.

Foto: Ørsted/Sky Pictures

Sist oppdatert: 10.06.2021