Til hovedinnhold

Infrastruktur for fornybar energi

Fondet investerer i infrastruktur for fornybar energi i Europa og Nord-Amerika. Vi fokuserer på prosjekter med redusert kraftprisrisiko, stabil kontantstrøm og begrenset risiko for den investerte kapitalen. Vi vil prioritere å investere sammen med partnere av høy kvalitet og med lang erfaring innen forvaltning, drift og vedlikehold.

Fondet investerer i prosjekter innen infrastruktur for fornybar energi for å oppnå bedre diversifisering. Inntil 2 prosent av fondet kan investeres i unotert infrastruktur fornybar energi.

I 2020 ble fondets mandat endret for å inkludere dette nye investeringsområdet. Strategien supplerer vår eksisterende portefølje for unotert eiendom, og vi trekker på vår lange erfaring med unoterte investeringer. Mandatet definerer infrastruktur for fornybar energi som infrastruktur for produksjon, overføring, distribusjon og lagring av energi basert på fornybare energikilder.

Norges Banks hovedstyre har fastsatt risikorammer for geografi, prosjekter under utvikling og gjeldsgrad. Innenfor disse rammene kan vi investere i unotert infrastruktur for fornybar energi i utviklede markeder i Europa og Nord-Amerika og i prosjekter som enten er i drift eller under konstruksjon.

Investeringene

I april 2021, annonserte vi vår første investering i infrastruktur for fornybar energi. Fondet signerte en avtale om å kjøpe en andel på 50 prosent av havvindparken Borssele 1 & 2 i Nederland, med en installert produksjonskapasitet på 752 MW. Selger er Ørsted. Ørsted vil fortsette som deleier og operatør av vindparken.

Foto: Ørsted/Sky Pictures

I januar 2023 signerte vi en avtale om å kjøpe en andel på 49 prosent av en portefølje med sol- og landbasert vindkraft i Spania. Porteføljen består av syv solkraftanlegg og fem landbaserte vindkraftanlegg med en forventet total installert kapasitet på 1 265 MW. Selger av andelen er Iberdrola. Iberdrola vil fortsette som deleier og operatør av porteføljen.

I mars 2023 annonserte vi vår tredje investering. Vi signerte en avtale om å kjøpe en andel på 16,6 prosent i He Dreiht, et havvindprosjekt under konstruksjon i Tyskland, som vil ha en installert produksjonskapasitet på 960 MW. Investeringen gjøres sammen med Allianz Capital Partners, på vegne av Allianz Insurance Companies, og AIP Management. Sammen kjøper partene 49,9 prosent av prosjektet. He Dreiht er forventet ferdigstilt i slutten av 2025 og vil da være det største havvindprosjektet i Tyskland. Selgeren av andelen er det tyske krafts- og forsyningsselskapet EnBW, som også har utviklet prosjektet. EnBW vil fortsette som deleier og operatør av prosjektet.

Sist oppdatert: 31.03.2023

Relaterte sider