Til hovedinnhold

Risiko knyttet til statsgjeld

Statsgjelden har økt kraftig i de fleste industrilandene i etterkant av finanskrisen. Økningen i gjeldsbyrden kommer i tillegg til et forventet oppsving av gjeld som følge av demografisk utvikling. Skjerpet av gjeldskrisen i periferilandene i Europa, har dette ført til økt fokus på risikoen forbundet med investering i statsgjeld. Dette notatet ser på måling av denne risikoen, og tar opp mulige implikasjoner for avkastning.

18. mars 2011