Til hovedinnhold

Empirisk analyse av rebalanseringsstrategier

Vi gjennomgår det teoretiske grunnlaget for rebalanseringsregimer og ser på innvirkningen av rebalansering på porteføljens risiko og avkastning på bakgrunn av historiske avkastningsdata fra 1970 til 2011.

30. mars 2012