Til hovedinnhold

Delegert porteføljeforvaltning og betydningen av referanseindekser

27. august 2020

I dette notatet gjennomgår vi den akademiske litteraturen innenfor fagområdet delegert porteføljeforvaltning. Vi ser nærmere på hvilken betydning referanseindekser kan ha for forvalteres insentiver og porteføljesammensetning, samt for priser på ulike aktiva mer generelt.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF)