Til hovedinnhold

Design av referanseindekser for en aktiv investeringsprosess

25. november 2014

De fleste aksjefond benytter en markedsvektet indeks som referanseindeks. I dette notatet introduserer vi et fleksibelt modellrammeverk som kan benyttes når man søker å sette sammen diversifiserte sektorindekser som bedre utnytter porteføljeforvalterens evne til å velge aksjer og samtidig tilbyr tilfredsstillende investeringskapasitet.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun engelsk)