Aktivaallokering med statlige inntekter og utgiftsforpliktelser

1. desember 2016

I dette notatet vurderer vi implikasjonene av å utvide diskusjonen av aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland til å inkludere statlige inntekter og utgiftsforpliktelser, innenfor et stilisert simuleringsrammeverk.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)

Relaterte dokumenter