Til hovedinnhold

Aktivaallokering med statlige inntekter og utgiftsforpliktelser

1. desember 2016

I dette notatet vurderer vi implikasjonene av å utvide diskusjonen av aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland til å inkludere statlige inntekter og utgiftsforpliktelser, innenfor et stilisert simuleringsrammeverk.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.