Til hovedinnhold

Eiendomsinvesteringers diversifikasjonspotensial

6. november 2015

Vi vurderer avkastnings- og risikoegenskaper ved private eiendomsinvesteringer ut ifra perspektivet til en langsiktig investor med en sammensatt portefølje. Konklusjonene er basert på vår tolkning og vekting av akademisk forskning.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)