Til hovedinnhold

Momentumeffekten i tidsserier fra futuresmarkedet

I dette notatet går vi gjennom de omfattende empiriske bevisene for momentumeffekten i tidsserier fra futuresmarkedet.

14. januar 2014

Denne effekten innebærer at en investeringsstrategi hvor man kjøper selskaper som har hatt høy avkastning de siste 3–12 måneder, og selger selskaper som har hatt en lav avkastning over den samme perioden, gir en risikojustert meravkastning. Vi dokumenterer at denne effekten har vært konsekvent på tvers av alle de 47 futureskontraktene vi analyserer.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)