Til hovedinnhold

Risiko og avkastning i fremvoksende aksjemarkeder

Vi ser på litteraturen om risiko og avkastning i fremvoksende aksjemarkeder. Vi ser på teoretiske og empiriske forhold, og vurderer hvorvidt en langsiktig investor bør ha en strategisk allokering til denne type marked som avviker vesentlig fra markedskapitaliseringsvektinger.

30. mars 2012