Til hovedinnhold

Forventet realavkastning på renteinstrumenter

I dette notatet ser vi på potensielle implikasjoner for langsiktig realavkastning av dagens rentenivåer i markedene for statsobligasjoner i industriland. Renten på statsobligasjoner i de største økonomiene har nådd, eller nærmer seg, et historisk lavnivå. Fremoverskuende mål på realrenter basert på obligasjoner med inflasjonssikring, eller på oversikter over forventninger om langsiktig inflasjon, er lave.

18. mars 2011