Til hovedinnhold

Løpetidspremien

I dette notatet ser vi på teorien bak og empirisk belegg for løpetidspremien. Løpetidspremien er meravkastningen som en investor realiserer i likevekt, ved å forplikte seg til å holde en obligasjon med lang løpetid fremfor en serie obligasjoner med kort løpetid.

18. mars 2011