Til hovedinnhold

Friflytjusteringer i globale aksjeindekser

I dette notatet ser vi nærmere på effekten av å bruke total versus såkalt friflytjustert markedsverdi i en markedsvektet aksjeindeks.

10. september 2014

Friflytjustert markedsverdi representerer verdien av aksjene til et børsnotert selskap som er tilgjengelige for aktiv omsetning i (annenhånds)markedet. Friflytjustert markedsverdi er altså den total markedsverdien av et børsnotert selskap fratrukket verdien av aksjer som eies av strategiske eiere og som derfor ikke ansees som (umiddelbart) tilgjengelige for handel. Bruken av markedsvekter er forankret i finansiell teori og reflekterer selskapets relative størrelse i markedet.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun engelsk)