Til hovedinnhold

Kredittpremien

I dette notatet ser vi på teorien bak og empirisk belegg for kredittpremien. Kredittpremien er meravkastningen som en investor realiserer ved å holde obligasjoner utstedt av ikke-statlige utstedere. Et naturlig utgangspunkt er å se på den såkalte kredittspreadgåten, og forskjellige forsøke på å redegjøre for denne gåten.

18. mars 2011