Til hovedinnhold

Investeringer i fornybar energi

8. desember 2015

Markedet for investeringer i fornybar energi har vært i sterk vekst de siste årene, og er et marked i stadig endring.  I dette notatet ser vi nærmere på infrastrukturinvesteringer i fornybar energi med det formål å gi en oversikt over investeringsmulighetene og hvilke forhold som påvirker avkastningen og risikoen ved slike investeringer.

Last ned notatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)