Til hovedinnhold

Investeringer i infrastruktur

I dette notatet ser vi nærmere på investeringer i infrastruktur med det formål å gi en oversikt over investeringsmulighetene og hvilke forhold som påvirker avkastningen og risikoen ved investeringer i infrastruktur.

21. november 2013