Til hovedinnhold

Tidsvarierende forventet avkastning og investorheterogenitet: grunnlag for rebalansering

Hva er det optimale rebalanseringregimet for aksje- og obligasjonsbeholdningen i en portefølje? Det klassiske svaret som tar utgangspunkt i grunnleggende bidrag fra Mossin (1968), Merton (1969, 1971), Samuelson (1969) og andre er at investorers porteføljer bør inneholde en konstant andel obligasjoner og aksjer. På 1980- og 90-tallet begynte empirisk og teoretisk forskning å utfordre de grunnleggende premissene for dette resultatet.

30. mars 2012