Til hovedinnhold

Notat om verdieffekten

I dette notatet går vi gjennom de omfattende empiriske bevisene for verdieffekten samt de forskjellige teoretiske forklaringene som forskere har lagt frem for denne.

4. desember 2012

Den langsiktige gjennomsnittlige meravkastningen en aksjeportefølje av verdiaksjer gir sammenlignet med en tilsvarende portefølje av vekstaksjer, kalles på fagspråket «the value effect», ofte omtalt som verdieffekten. Forskjellen på verdiaksjer og vekstaksjer er nivået på markedsverdien relativt til bokført verdi: verdiaksjer har lav markedsverdi relativt til bokført verdi, mens vekstaksjer har høy markedsverdi relativt til bokført verdi.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun engelsk)