Til hovedinnhold

Strukturen i markedet for realrenteobligasjoner

I dette notatet ser vi nærmere på strukturen i markedet for realrenteobligasjoner. Vi vurderer om dette markedet representerer en investerbar og homogen aktivaklasse. Vi ser særlig på veksten, størrelsen og sammensettingen av markedet i forhold til markedet for nominelle obligasjoner. Vi vurderer også hvordan instrumentet er ulikt mellom land og markedsspesifikke tilbud- og etterspørselsfaktorer.

20. august 2012