Til hovedinnhold

Land- og industrifaktorer i det globale aksjemarkedet

5. august 2019

Land- og industritilhørighet er ofte brukt for å forklare forskjeller i avkastning og risiko mellom ulike aksjer. I dette notatet dekomponerer vi avkastningen på globale aksjer i land- og industrifaktorer og estimerer gevinsten av diversifisering på tvers av land og industrier.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.