Til hovedinnhold

Avkastningens forutsigbarhet og implikasjonene for rebalansering

Vi gjennomgår den akademiske litteraturen om forutsigbarhet i avkastning og diskuterer implikasjonene for langsiktige investorers rebalanseringsstrategier.

30. mars 2012