Til hovedinnhold

Oljeformue og aksjesektorers eksponering mot oljepris

28. november 2017

I dette notatet analyserer vi samvariasjonen mellom avkastning på oljeaksjer og oljepriser på kort og lang sikt. Vi diskuterer i hvilken grad statens formue er eksponert mot et permanent fall i oljeprisene gjennom investeringer i sektorer hvor avkastningen beveger seg i tak med oljeprisene.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.