Til hovedinnhold

Global vekst og avkastning på aksjer

1. desember 2016

Global økonomisk vekst og langsiktige vekstprognoser har en fallende tendens. Svakere jobbvekst, voksende offentlig gjeld og svakere produktivitetsvekst blir nevnt som mulige forklaringer. I dette notatet undersøker vi sammenhengen mellom global økonomisk vekst og avkastning på aksjer. Vi vurderer om svakere økonomisk vekst og langsiktige vekstprognoser har implikasjoner for framtidig forventet global avkastning på aksjer.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Dokumenter