Verdsettelse og ESG-investeringer

2. juli 2021

I dette notatet ser vi på hvordan selskapers verdsettelse kan bli påvirket av et økende fokus på miljø- og samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG) i investeringssammenheng.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Engelsk sammendrag:

 • Environmental, Social and Governance (ESG) issues have played a
  greater role in investing in recent years. In this note, we use two ESG
  modelling frameworks to explore how the increased focus on ESG issues
  can affect asset prices.
 • We show that when investors incorporate ESG into their portfolios as a
  non-financial consideration, this leads to lower expected returns on
  higher ESG-scoring ‘Green’ assets, and higher expected returns on
  ‘Brown’ assets. As the presence of ESG-motivated investors in the
  market grows, however, increased flows into Green assets can lead to
  them outperforming Brown assets.
 • We consider how asset prices are affected when ESG measures reflect
  risks to assets’ expected cash flows. Focusing our discussion on climate
  change risks, we show that the pricing of assets reflects how their
  payoffs relate to the state of the economy in different climate scenarios.
  Brown assets have lower cash flows in adverse climate scenarios,
  implying lower prices and higher risk premiums, while Green have higher
  prices and lower risk premiums. The nature of cash flow risks can
  change depending on the investment horizon, for example if the
  economy is able to adapt following climate shocks.
 • We discuss the difficulty in empirically identifying the effects of ESG
  investing on asset prices, in part due to non-financial and risk-based ESG
  investing both reducing expected returns on Green assets and
  increasing expected returns on Brown assets. Despite higher expected
  returns on Brown assets, we might also see outperformance of Green
  assets while ESG investing grows in popularity or during the transition to
  widespread use of green technologies.

Last ned diskusjonsnotatet (pdf)