Til hovedinnhold

Selskapsobligasjoner i en diversifisert aksje- og renteportefølje

4. september 2017

I dette notatet ser vi på avkastnings- og risikoegenskapene til selskapsobligasjoner. Vi ser spesielt på hvilken rolle selskapsobligasjoner spiller i en portefølje som allerede består av aksjer og nominelle statsobligasjoner, og hvordan denne rollen avhenger av porteføljens aksjeandel.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Dokumenter