Til hovedinnhold

Økonomisk vekst og avkastning på aksjer

Vi ser på sammenhengene mellom økonomisk vekst og avkastning i aksjemarkedet for å evaluere hvorvidt strukturelle endringer i sammensetningen av global vekst har implikasjoner for strategisk allokering på lengre sikt. Vi ser spesielt på hvorvidt prognoser om en økning i fremvoksende markeders andel av det totale verdensmarkedet gir grunnlag for en allokering til fremvoksende markeder som avviker fra markedsvekter.

30. mars 2012