Til hovedinnhold

Praksis for oppnevnelse av styremedlemmer – en internasjonal oversikt

Aksjonærer mottar avkastning på investert egenkapital først etter at selskapet har dekket sine forpliktelser overfor tredjemann. Aksjonærer har derfor med rette forrett på å utøve innflytelse på selskapet i form av godkjennelse av visse selskapsrettslige handlinger, ikke minst oppnevnelse av selskapets styre. Dette notatet gir en kort oversikt over praksisen som følges ved oppnevnelse av styremedlemmer i 10 aksjemarkeder. Notater er på ingen måte uttømmende om alle relevante sider eller betraktninger.

26. september 2012