Til hovedinnhold

Oppfanging av systematiske risikopremier

Dette notatet gjennomgår empiriske risiko/avkastningskarakteristika forbundet med ulike risikopremier, og hvordan skalerbare investeringsstrategier som fanger opp systematiske risikopremier kan utformes.

30. mars 2012