Til hovedinnhold

Infrastrukturinvesteringer i mindre modne markeder

8. desember 2015

Sterk vekst i fremvoksende økonomier og utviklingsland har økt etterspørselen etter infrastruktur i disse landene. I dette notatet ser vi nærmere på infrastrukturinvesteringer i mindre modne markeder med det formål å gi en oversikt over investeringsmulighetene og hvilke forhold som påvirker avkastningen og risikoen ved slike investeringer.

Last ned notatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)