Til hovedinnhold

Risiko og avkastning i realrenteobligasjoner

Realrenteobligasjoner er rentepapirer hvor hovedstolen og kupongene er knyttet opp til utviklingen i prisindekser. Realrenteobligasjoner er konstruert for å gi investorer i slike obligasjoner en sikker realavkastning. I dette notatet sammenligner vi risiko- og avkastningsegenskapene i realrenteobligasjoner med tilsvarende for nominelle obligasjoner. Vi ser også på hvilken rolle realrenteobligasjoner spiller i diversifiserte porteføljer.

20. august 2012