Til hovedinnhold

Velfungerende finansmarkeder

I dette notatet diskuterer vi det teoretiske begrepet velfungerende finansmarkeder og hvorfor velfungerende markeder er en viktig forutsetning for å nå målet for forvaltningen av fondet. Avslutningsvis diskuterer vi hvordan Norges Bank Investment Management kan arbeide dersom vi ønsker å påvirke hvordan markedene vi investerer i fungerer.

19. november 2012