Til hovedinnhold

«Carry trade» i valutamarkedet

I dette notatet gjennomgår vi akademisk litteratur og fremlegger empiriske bevis knyttet til investeringsstrategien «carry trade» i valutamarkedet.

18. mars 2014

Såkalt carry trade i valutamarkedet er en investeringsstrategi som innebærer at en investor tar opp lån i lavrentevalutaer for å investere i høyrentevalutaer.  Ifølge teorien om udekket renteparitet (UIP) skal forskjellen i rentenivåer være lik forventet valutadepresiering dersom investorene er rasjonelle og risikonøytrale. Ved UIP kan ikke investorer dra nytte av forskjeller i rentenivåer mellom land. Empirisk litteratur indikerer imidlertid at gjennomsnittlig avkastning ved bruk av denne strategien er positiv og statistisk og økonomisk signifikant. Det er riktignok lengre perioder med tap involvert i carry trade, noe som indikerer at denne strategien er forbundet med en viss risiko.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun engelsk)