Til hovedinnhold

Størrelseseffekten av bedrifter

Den langsiktige gjennomsnittlige meravkastningen en aksjeportefølje av småbedrifter gir sammenlignet med en tilsvarende portefølje av større bedrifter, kalles på fagspråket «the small-firm effect» (SFE), ofte omtalt som størrelseseffekten. I dette notatet går vi gjennom de omfattende empiriske bevisene for størrelseseffekten samt de forskjellige teoretiske forklaringene som forskere har lagt frem for denne.

9. november 2012