Til hovedinnhold

Om variasjon i risikopremie

Dette notatet gir en kort introduksjon til moderne finansøkonomi og teorier vedrørende variasjoner i diskontonteringsfaktorer.

18. mars 2011