Til hovedinnhold

syndikerte lån

I dette diskusjonsnotatet ser vi på markedet for investeringer i syndikerte lån.

26. mai 2014

Investeringer i syndikerte lån er en type gjeldsinvesteringer. Slike investeringer kan være attraktive for en stor investor som er villig til å gå inn i mindre likvide instrumenter. Syndikerte lån er utstedt med flytende renter, sikret med pant og har vanligvis prioritet i forhold til andre typer gjeld fra utstederen.

Institusjonelle investorer har blitt mer aktive i markedet for syndikerte lån. Det mest utviklede sekundære markedet for syndikerte lån er for lån til låntagere med lav kredittvurdering eller ikke klassifiserte selskaper, såkalte «leveraged loans».

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun engelsk)