Til hovedinnhold

Selskapsstyring

Norges Bank Investment Management har fremlagt et diskusjonsnotat om sine forventninger til god selskapsstyring. Notatet drøfter hvilke forventninger en bør ha til styret i aksjeselskaper, og fremlegger begrunnelser for at Norges Bank Investment Management fokuserer på styrets ansvar og på likebehandling av aksjonærer. Notatet presenterer innsikter fra den akademiske litteraturen og synspunkter fra ledende praktikere, og peker på hvordan slik kunnskap underbygger fondets tilnærming til selskapsstyring. Som en konklusjon fremlegges to sett av konkrete forventinger, ett for hvert fokusområde.

19. november 2012