Internasjonal diversifisering for langsiktige investorer

29. august 2017

I dette notatet ser vi på fordelene ved internasjonal diversifisering for en langsiktig aksje- og obligasjonsinvestor. 

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)