Til hovedinnhold

Alternativer til en markedsverdivektet indeks

Vi ser på alternative tilnærminger til porteføljeutforming som gir bedre risiko/avkastningskarakteristika for markedsverdivekting. For å få en bedre forståelse av investerbarheten av disse tilnærmingene introduserer vi en ny metode for å måle en porteføljes investeringskapasitet i forhold til markedsverdivektet indeks.

30. mars 2012