Til hovedinnhold

Globale aksjeindekser – en komparativ analyse av MSCI og FTSE

I dette notatet gjennomgår vi viktige steg i konstruksjonen av globale aksjeindekser, og vi presenterer en analyse av avkastningen til de globale aksjeindeksene til MSCI og FTSE.

28. januar 2014

Bakgrunnen for denne analysen er et ønske om å forstå de implisitte investeringsvalg som blir tatt av indeksleverandørene på vegne av investorer.

Last ned diskusjonsnotatet (PDF - kun engelsk)