Til hovedinnhold

Risiko og avkastning for ulike fordelinger mellom aktivaklasser

14. november 2016

I dette notatet evaluerer vi hva som karakteriserer risiko og avkastning for aksjer og obligasjoner. Vi vurderer hvordan risiko- og avkastningsprofilen til en portefølje med disse aktivaklassene varierer med størrelsen på aksjeandelen og varigheten på obligasjonsandelen.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Dokumenter