Til hovedinnhold

Årsrapport 2016

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 6,9 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2016.

28. februar 2017

Sammendrag av resultatene

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 6,9 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2016.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 8,7 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 4,3 prosent. Eiendom fikk en avkastning på 0,8 prosent.

Markedsverdien av fondet var 7 510 milliarder kroner ved utgangen av året, opp fra 7 475 milliarder kroner året før. Markedsverdien på aksjeinvesteringene var på 4 692 milliarder kroner, rentepapirene 2 577 milliarder kroner og eiendomsinvesteringene 242 milliarder kroner.

Fondets investeringer var fordelt med 62,5 prosent i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.

Web-TV fra pressekonferansen