Renteforvaltningen

Fondets renteinvesteringer er fordelt med 70 prosent i obligasjoner utstedt av stater og relaterte institusjoner og 30 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper.

Statsobligasjoner

Investeringene i statsobligasjoner er fordelt etter den økonomiske størrelsen til et land, målt ved brutto nasjonalprodukt. Norges Bank Investment Management tar også hensyn til forskjeller i statsfinansiell styrke mellom land..

Mesteparten av investeringene er i utviklede økonomier, og en høy andel av statsobligasjonene er denominert i euro, dollar, pund og yen. Rundt 10 prosent av renteinvesteringene er i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier. Disse obligasjonene vil normalt ha en høy kredittvurdering og være omsettelige.

Selskapsobligasjoner

Fondets investeringer i obligasjoner utstedt av selskapssektoren omfatter obligasjoner utstedt av selskaper og obligasjoner utstedt av banker med pant i boliglån, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner i denne sektoren gir normalt en noe høyere avkastning enn statsobligasjoner.

Alle fondets investeringer i selskapsobligasjoner blir kredittvurdert, enten eksternt eller internt. Forvaltningen tar sikte på at obligasjoner med kredittvurdering lavere enn «investment grade» ikke utgjør mer enn 5 prosent av fondets samlede obligasjonsbeholdning.

Fondets største obligasjonsbeholdninger

Per 31. desember 2019. Millioner kroner.

Utsteder Land Beholdning
UtstederAmerikanske statLandUSABeholdning701,616
UtstederJapanske statLandJapanBeholdning244,195
UtstederTyske statLandTysklandBeholdning98,548
UtstederFranske statLandFrankrikeBeholdning80,783
UtstederBritiske statLandStorbritanniaBeholdning72,793
UtstederSpanske statLandSpaniaBeholdning51,554
UtstederSørkoreanske statLandSør-KoreaBeholdning49,049
UtstederMeksikanske statLandMexicoBeholdning43,360
UtstederItalienske statLandItaliaBeholdning42,427
UtstederKanadiske statLandCanadaBeholdning30,640
UtstederAustralske statLandAustraliaBeholdning29,344
UtstederKreditanstalt fur WiederaufbauLandTysklandBeholdning29,123
UtstederCanada Mortgage & Housing CorpLandCanadaBeholdning26,781
UtstederIndonesiske statLandIndonesiaBeholdning26,532
UtstederSørafrikanske statLandSør-AfrikaBeholdning20,303
UtstederRussiske statLandRusslandBeholdning20,238
UtstederIndiske statLandIndiaBeholdning18,986
UtstederBrasilianske statLandBrasilBeholdning18,161
UtstederBelgiske statLandBelgiaBeholdning17,013
UtstederMalayiske statLandMalaysiaBeholdning16,984

Fondets eierandeler i obligasjonsmarkedene

I prosent av markedsverdien til obligasjoner i referanseindeksen

Kilde: Bloomberg Barclays Indices, Norges Bank Investment Management

Sist oppdatert: 21.08.2019

Relaterte sider