Vår stemmegivning

Stemmegivningen til Norges Bank Investment Management på generalforsamlinger er tilgjengelig i søkefunksjonen nedenfor. Fra og med 1. juli 2013 er stemmegivningen tilgjengelig dagen etter generalforsamlingen er avholdt.

Søk på selskaper

Søk på møtedato

(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)