Til hovedinnhold

Stemmegivning før 2013

Frem til juli 2013 ble all stemmegivning publisert årlig i forbindelse med årsrapporteringen i PDF format. Fra og med 1. juli 2013 ble stemmegivningen tilgjengelig dagen etter generalforsamlingen. Vi offentliggjør også vår stemmegivning 5 dager før generalforsamlingen når det er mulig. Se vår søkbare løsning for setmmegivning for mer informasjon.

Stemmegivning 2013

2013 A-I
2013 J-S
2013 T-Z

Stemmegivning 2012

2012 A-J 
2012 H-R 
2012 S-Z

Stemmegivning  2011

2011 A-J 
2011 K-Z

Stemmegivning  2010 

2010 A – J 
2010 K – Z 

Stemmegivning  2009 

2009

Stemmegivning 2008 

2008 A – N 
2008 O – Z

Sist oppdatert: 09.05.2023

Vår database for stemmegivning f.o.m. juli 2013