Til hovedinnhold

1. kv. 2014 Kvartalsrapport

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2014 en avkastning på 1,7 prosent, tilsvarende 78 milliarder kroner.

30. april 2014

Tall og fakta for 1. kvartal 2014

  • Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal 2014.
  • Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 1,5 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,0 prosent. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 2,0 prosent.
  • Samlet var resultatet 0,01 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser for aksjer og renter.
  • Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 5,110 milliarder kroner. Fondet var investert med 61,1 prosent i aksjer, 37,7 prosent i rentepapirer og 1,2 prosent i eiendom.

Webcast fra pressekonferansen