Til hovedinnhold

Gjesteforelesninger om teknologi

Digital strategi og drift er det bankende hjertet i en organisasjon, og danner grunnlaget for at nye forretningsmodeller, tjenester og produkter kan operere effektivt og konkurransedyktig. Forelesningene gir praktisk innsikt i pådriverne for en vellykket digital overgang, drift og innovasjon i et businessorientert teknologisk økosystem. Studentene vil få innsikt i skjæringsflaten mellom forretningsdrift og teknologi i Norges Bank Investment Management. Studentene får også muligheten til å møte ulike teknologieksperter. Forelesningene passer for IT-studenter i de første årene av en høyere utdanning.

Enkeltstående gjesteforelesninger eller som forelesningsserie:

Businessdrevet drift og utvikling

Teknologi er en viktig komponent for å oppnå virkningsfull endring i en bedrift. Vi vil drøfte hvor viktig det er å forstå sluttbrukernes behov, produkt- og tjenestetilbud, med vekt på felles eierskap til prosjekter og toveis samarbeid mellom business- og teknologiavdelinger.

Tilpasning av trender i næringen

Vi skisserer Norges Bank Investment Managements reise gjennom applikasjonsutvikling, forretningsdrevet utvikling og arbeidsmetoder. Hvordan overvåker vi teknologiske trender, hvordan velger vi hva vi skal ta i bruk, og hvordan påvirker forretningsaspektet disse beslutningene?

Å balansere forretningshensyn mot skyteknologi

I 2018 gikk Norges Bank Investment Management over til en skybasert plattform, noe som endret det teknologiske landskapet i organisasjonen dramatisk. Vi vil analysere drivkreftene bak overgangen til skyen og skissere hvordan en stor teknologisk omlegging kan oppnås uten store konsekvenser for forretningsvirksomheten.

En investeringsbeslutning fra A til Å

Finansmarkedene sover aldri. Hvordan driver man et globalt investeringsfond døgnet rundt, på tvers av geografiske områder og tidssoner? Studentene vil få en innføring i teknologien som driver Norges Bank Investment Managements store investeringsmaskin. Vi vil gjennomgå avveiningene mellom bruken av moderne teknologi, sikkerhet, robusthet, ressurser og kostnader, og hvordan disse valgene i siste instans påvirker fondets avkastning.

Norges Bank Investment Managements teknologiske økosystem

Hva er fordelene og ulempene med henholdsvis intern utvikling og kjøp av ferdige løsninger? Hvilke løsninger har vi skapt internt, og hvorfor? Hvilke faktorer er det som påvirker disse beslutningene? I denne forelesningen vil vi demonstrere noen av de kritiske prosjektene og arbeidsflytene i organisasjonen, slik som handels- og risikosystemer, systemer for beslutningsstøtte og noen av våre mest innovative IT-prosjekter.

Finansiell innsikt

I markedet for finansiell innsikt ser vi en rask utvikling av verktøy for beslutningsstøtte og gjennomføring av handel, og et voksende behov for umiddelbar og korrekt informasjon. I denne forelesningen vil vi demonstrere vårt teknologiske oppsett for integrering av eksterne data med våre egne, noe som gir oss en viktig konkurransefordel.

Skyteknologi

Verdens ledende selskaper tar i bruk fordelene skyteknologi gir for å kunne gjennomføre raskere endringer, bli mer skalerbare og respondere bedre på krav fra kunder. Skyen  gir muligheter for å automatisere IT-infrastrukturen, men hvor passer vi som IT-spesialister inn i dette bildet? I en tid hvor  de fleste selskaper fortsatt benytter fysiske servere og infrastruktur, vil vi beskrive hvordan Norges Bank Investment Management anvender skyteknologi, hvordan denne teknologien er i ferd med å endre IT-landskapet, og hvordan selskaper kan endre seg i takt med den. Forelesningene passer for IT-studenter i første studieår av en høyere utdanning. Det kreves ingen forkunnskaper om temaet.

Enkeltstående forelesninger eller som forelesningsserie:

Grunnleggende innføring i skyen

Vi vil gå gjennom skyteknologiens historie, forskjellen på et fysisk datasenter og skyen, og hvordan selskaper kanskje allerede er i skyen uten at de tenker på det. Studentene vil også få en oversikt over de viktigste ferdighetene som trengs for å arbeide med skyteknologi.

Skyteknologi i Norges Bank Investment Management

I denne forelesningen vil vi gå gjennom grunnene til hvorfor vi valgte å gå over til en skybasert teknologisk plattform, vår strategi og viktig lærdom vi har tatt med oss.

Skyteknologiens fremtid

Studentene vil få innsikt i skyteknologiens fremtid, hvordan den vil endre seg, og hvilke forventninger og muligheter denne teknologien gir selskaper.

Løsningsarkitektur

«Arkitektur handler om de viktige tingene (hva nå det er)» – Ralph Johnson

Innenfor en teknologiorganisasjon eksisterer det mange ulike definisjoner for arkitektur og forskjellige typer løsningsarkitekter. Det de har til felles, er målsettingen om å utforme, formidle og realisere en visjon om en fremtidig løsning, infrastruktur og prosesser som understøtter organisasjonens oppgaver og mål. I denne forelesningen illustrerer vi hvordan løsningsarkitektur blir anvendt i et investeringsfond i verdensklasse. Vi vil også drøfte hvordan ulike typer av arkitektur kan kombineres, hvordan rask teknologisk endring påvirker arbeidet med arkitektur, samt mulige karriereveier. Denne forelesningen passer for IT-studenter i første studieår av en høyere utdanning. Det kreves ingen forkunnskaper om løsningsarkitektur.

Sist oppdatert: 02.11.2021

Relaterte sider