Til hovedinnhold

Gjesteforelesninger om kapitalforvaltning

Kapitalallokering i praksis

Denne forelesningen ser på investeringsstrategien til Norges Bank Investment Management, hvordan den har endret seg over tid, og hvorfor. Studentene vil få en bred oversikt over fondet og dets investeringsstrategi, det teoretiske grunnlaget for investeringsstrategien og fondets rolle i norsk økonomi mer generelt. Forelesningen vil bli avsluttet med et dypdykk ned i et mer spesialisert tema som kan tilpasses gruppens spesielle interesser. Forelesningen passer for bachelor- og masterstudenter innenfor økonomi- og finansfag. En grunnleggende forståelse av aktivaprising (for eksempel kapitalverdimodellen (CAPM)) vil være nyttig.

Aktiv porteføljeforvaltning

Denne forelesningen gir innsikt i hvordan vi utøver rollen som porteføljeforvalter. Studentene vil få en bred oversikt over kapitalforvaltningsbransjen, og en forståelse av den aktive forvaltningens rolle og hvordan våre porteføljeforvaltere griper dette an i praksis. Forelesningen vil se på hvordan porteføljeforvaltere organiserer sine oppgaver, utvikler investeringsideer og bygger opp en portefølje rundt disse ideene. Den legger også vekt på læring og utfordringer, slik som de psykologiske eller menneskelige aspektene av rollen, teori kontra praksis knyttet til investering, og vanlige feil porteføljeforvaltere gjør. Studentene vil også ha mulighet til å møte porteføljeforvaltere til en spørsmålsrunde. Forelesningen passer for både bachelor- og masterstudenter.

Bruk av datakunnskap i porteføljeforvaltning

Dette er en praktisk forelesning i bruken av data og modellering i fondsforvaltning. Studentene vil få en oversikt over databaserte teknikker, inkludert læring både med og uten veiledning, og diskutere trekk ved prosesser og utforming i utviklingen av robuste modeller for dataanalyse. Forelesningen vil også demonstrere anvendelser av data og maskinlæringsteknikker innenfor finans, inkludert fallgruver knyttet til maskinlæring. Forelesningen passer for bachelor- og masterstudenter i alle kvantitative disipliner.

Handel i aksjemarkedene

Målet med denne forelesningen er å gi innsikt i handelsoperasjonene i Norges Bank Investment Management. Studentene vil lære om handel i aksjemarkedene og om markedenes dynamikk og særtrekk. Vi vil forklare hvordan ulike deltakere, slik som institusjonelle forvaltere, meglere og privatkunder, handler i og preger aksjemarkedene i dag. Forelesningen passer for bachelor- og masterstudenter innen finans, økonomi, matematikk, statistikk, IT og lignende. Det kreves ingen forkunnskaper om temaet.

Risikostyring i praksis

Denne forelesningen handler om hvordan man kan beregne volatilitet og halerisiko, og hvordan man kan gjennomføre scenarioanalyse av store, faktiske porteføljer bestående av tusenvis av verdipapirer. Forelesningen gir en oversikt over viktige modelleringsvalg og hvilke implikasjoner de har. Studentene vil lære om ofte brukte risikomodeller og fordeler og ulemper ved vanlige teknikker, sett fra en praktikers ståsted. Forelesningen går først bredt igjennom feltet før den tar for seg utvalgte modeller ved å gi praktiske eksempler underveis. Forelesningen passer for førsteårsstudenter innen økonometri og finans, men kan også tilpasses mer viderekomne grupper.

Derivatmarkeder og kapitalforvaltning

Denne forelesningen gir studentene en oversikt over bruken av derivater i kapitalforvaltning. Forelesningen dekker temaer som opsjonsbaserte kontra empiriske avkastningsfordelinger, volatilitetsbaserte risikopremier, sammenhengen mellom opsjonsstrategier og dynamiske investeringsstrategier, og bruken av opsjonssignaler i porteføljeforvaltning og risikostyring. Forelesningen passer for bachelorstudenter i tredje studieår og for masterstudenter med forkunnskaper om finans og finansiell økonomi.

Sist oppdatert: 02.11.2021

Relaterte sider