Vår bedriftskultur

Norges Bank Investment Management er en global organisasjon. Som ansatt hos oss vil du samarbeide med høyt kvalifiserte og profesjonelle kollegaer fra hele verden.

Oljefondet er globalt, og det samme kan sies om våre ansatte. I staben har vi noen av de dyktigste folkene i bransjen. Hos oss får du muligheten til å samarbeide med og lære av ledende fagfolk med bakgrunn fra mange forskjellige profesjoner, utdanninger og kulturer.

Vi verdsetter profesjonalitet, høy ytelse og etikk. For å nå disse målene er det en forutsetning at våre ansatte aktivt deler ideer og beste praksis. Fleksibilitet, felles målforståelse og sterk lagånd vil legge en alen til din vekst i organisasjonen vår.

Endring og innovasjon preger Norges Bank Investment Management og bidrar også til et rikt miljø for læring og utvikling. Som en del av vårt team vil du bli involvert i prosjekter og aktiviteter som utfordrer og utvider dine kunnskaper og ferdigheter.

For ytterligere å styrke organisasjonen investerer vi i folkene våre. Den som begynner hos oss, og som har nødvendig driv og riktige ferdigheter, kan vente seg en bratt læringskurve og rike muligheter. Vi tror på å delegere ansvar og investerer i opplæring, verktøy og utfordringer som motiverer deg og setter deg i stand til å yte ditt aller beste.

Som global investor har vi et arbeidsmiljø som stiller høye krav til sine ansatte. På samme måte har de ansatte ambisjoner om å være blant de beste i bransjen.

Sist oppdatert: 20.04.2016