Til hovedinnhold

Nytt forventningsdokument om biologisk mangfold og økosystemer

Fondet har utarbeidet nye forventninger til selskapene vi investerer i om hvordan de skal hensynta biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemene i forretningsvirksomheten. Biologisk mangfold blir et prioritert område for eierskapsarbeidet fremover.

18. august 2021

Mange selskaper er avhengige av økosystemtjenester, enten direkte i egen drift og produksjon, eller indirekte gjennom sine verdikjeder. Samtidig påvirker mange selskapers aktiviteter biologisk mangfold.

Hovedbudskapet i forventningsdokumentet er at selskaper som enten er avhengige av eller har betydelig påvirkning på økosystemer og biologisk mangfold, skal integrere disse hensynene i sin styringsstruktur, strategi, risikohåndtering, måling og rapportering.  

– Et stadig økende tap av arter og forringelse av økosystemene kan påvirke selskapenes evne til å skape verdier for investorer på lang sikt. Selskapene må derfor forstå sin avhengighet av og påvirkning på naturen, og håndtere både vesentlige utfordringer og muligheter ved en mer bærekraftig bruk av økosystemene, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Forventningsdokumentet vil være et viktig arbeidsverktøy i vår eierskapsutøvelse fremover.

– Biologisk mangfold og økosystemer er tema som er viktig for den globale økonomien, viktig for selskapene vi investerer i, og derfor også viktig for fondet å arbeide proaktivt med som en del av vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho.

Forventningene er rettet mot selskaper som enten direkte gjennom egen drift og produksjon, eller indirekte gjennom sine verdikjeder, er avhengig av eller påvirker biologisk mangfold og økosystemer gjennom sin virksomhet. Eksempler på relevante sektorer er landbruk, skogbruk, konsumvarer, farmasi og turisme, i tillegg til selskaper i energi-, bygg-, infrastruktur- og gruveindustrien.

Les forventningsdokumentet her.

Pressekontakter:
Marthe Skaar
Kommunikasjonssjef
Telefon: +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Presseansvarlig
Telefon: +47 948 54 656

E-post: press@nbim.no