20 år med ansvarlig forvaltning

I løpet av de siste 20 årene har vi blitt verdens største individuelle eier på det globale aksjemarkedet. Samtidig har vi tatt en ledende posisjon innen ansvarlig forvaltning.

28. august 2020

Vi publiserer i dag en historisk gjennomgang av de siste 20 årene med ansvarlig forvaltning. Publikasjonen beskriver reisen vi har vært gjennom og strategien vår, gir innsikt i valgene vi har tatt og erfaringene vi har gjort oss.

-Vi har gått fra å være en liten og motvillig eier til å bli en stor og aktiv eier i mer enn 9000 selskaper. Jeg er stolt over det arbeidet som har blitt gjort de siste 20 årene og det vi har klart å oppnå, sier leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management.

For å skape langsiktig avkastning er vi avhengige av bærekraftig vekst, velfungerende markeder og god styring av selskaper. Fondet vurderer forhold knyttet til selskapsstyring og bærekraft som kan ha innvirkning på fondets avkastning over tid. Vi integrerer dette i vårt arbeid med prinsipper og standarder, i vårt langsiktige eierskap og i vår investeringsvirksomhet.

-Vi har gjort betydelige fremskritt på eierskapssiden og har i dag bedre data, bredere og klarere forventninger til selskaper, økt selskapsdialog, mer åpenhet rundt stemmegivningen vår, og vi jobber mer systematisk med standardsettere. Vi vil fortsette å tilpasse oss og forbedre eierskapsarbeidet for å ivareta og utvikle verdier for fremtidige generasjoner, sier direktør for eierskapsarbeid, Carine Smith Ihenacho.

Publikasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.

Pressekontakt:

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef
Tlf: 926 01 756

E-post: press@nbim.no

Les publikasjonen

Se vår CEO og direktør for eierskapsarbeid presentere publikasjonen i en virtuell NBIM Talk