Hopp til innhold

Avkastning

Målet med forvaltningen av fondet er å oppnå en høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko.

Avkastning målt i fondets valutakurv

Fondet investeres i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindeks for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv, og den besto av 34 valutaer ved utgangen av første kvartal 2017. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv.

Fondet mottok sin første kapitaltilførsel fra den norske stat i mai 1996. Ved utgangen av første kvartal 2017 var den samlede tilførselen siden oppstart på 3 375 milliarder kroner, mens fondet samlede avkastning var på 3 420 milliarder kroner.

Fra etableringen av Norges Bank Investment Managment 1. januar 1998 og frem til utgangen av første kvartal 2017 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,8 prosent. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisstigning var avkastningen 3,9 prosent.

Fondets kvartalsvise avkastning og akkumulerte annualiserte avkastning

Prosent

Relativ avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning

Beregnet på aggregerte aksje- og renteinvesteringer frem til og med 2016. Prosentpoeng

Årlig avkastning på fondet. Prosent

  Totalt Aksjer Rentepapirer Eiendom
1 9 måneder; fra 31. mars 2011.
1. kv. 2017 3,78 5,53 0,77 0,62
2016 6,92 8,72 4,32 0,78
2015 2,74 3,83 0,33 9,99
2014 7,58 7,90 6,88 10,42
2013 15,95 26,28 0,10 11,79
2012 13,42 18,06 6,68 5,77
2011 -2,54 -8,84 7,03 -4,371
2010 9,62 13,34 4,11  
2009 25,62 34,27 12,49  
2008 -23,31 -40,71 -0,54  
2007 4,26 6,82 2,96  
2006 7,92 17,04 1,93  
2005 11,09 22,49 3,82  
2004 8,94 13,00 6,10  
2003 12,59 22,84 5,26  
2002 -4,74 -24,39 9,90  
2001 -2,47 -14,60 5,04  
2000 2,49 -5,82 8,41  
1999 12,44 34,81 -0,99  
Vis mer

Relativ årlig avkastning på fondets aksje- og renteinvesteringer. Prosentpoeng

År Totalt Aksjer Rentepapirer
1. kv. 2017 0,09 -0,02 0,37
2016 0,15 0,15 0,16
2015 0,45 0,83 -0,24
2014 -0,77 -0,82 -0,70
2013 0,99 1,28 0,25
2012 0,21 0,52 -0,29
2011 -0,13 -0,48 0,52
2010 1,06 0,73 1,53
2009 4,13 1,86 7,36
2008 -3,37 -1,15 -6,60
2007 -0,24 1,15 -1,29
2006 0,14 -0,09 0,25
2005 1,06 2,16 0,36
2004 0,54 0,79 0,37
2003 0,55 0,51 0,48
2002 0,30 0,07 0,49
2001 0,15 0,06 0,08
2000 0,27 0,49 0,07
1999 1,23 3,49 0,01
Vis mer